Kurumsal

SAĞLIKTA KALİTE POLİTİKAMIZ, VİZYON VE MİSYONUMUZ

KURUMSAL AMAÇ VE HEDEFLER

 Sağlık hizmetini mevzuata uygun ve zamanında sunmak.
 Hasta ve hasta yakınlarının güvenliğini ve memnuniyetini ön planda tutmak.
 Çalışanların iş güvenliğini, eğitimini ve memnuniyetini ön planda tutmak.
 Kalite sistem anlayışını eğitimle destekleyerek, sürekli iyileştirilebilir bir hizmet anlayışı sunabilmek.
 Ekip çalışması bilincini arttırmak.
 Dürüst, ilkeli ve etik değerlere bağlı bir kurum olmaktır.
 Hasta ve çalışan odaklı hizmet sunmak.

VİZYONUMUZ

 Hastanemizin kuruluş amacına uygun olarak, mükemmeliyet odaklı, hasta, hasta yakını ve çalışanlarımızın memnuniyetinin artırılmasını hedefleyen
sürekli ve süratli iyileştirilebilir hizmet sunan, yüksek motivasyon ve ekip ruhu içerisinde yeniliklerin ve teknolojinin talep edildiği ‘’Güvenli’’ bir
sağlık kuruluşu olmaktır.

MİSYONUMUZ

 Etik ilkelerden ödün vermeksizin tüm çalışanlarımız ve yönetim kadromuzla birlikte sağlıklı çalışma yaşamı koşullarında, hasta güvenliği ve
hasta memnuniyeti odaklı uluslararası kalite standartlarında hizmette etkinlik, süreklilik, zamanlılık anlayışı ile çalışan memnuniyetini esas
alarak hizmet sunmaktadır.

29 Mayıs 2023