Kalite Politikamız

KARLIOVA DEVLET HASTANESİ
AMAÇ VİZYON MİSYON POLİTİKA VE DEĞERLERİMİZ

KALİTE POLİTİKAMIZ

Hasta ve çalışan güvenliğini ön planda tutarak; hastane hizmetlerini ve klinik tıp eğitiminin gerektirdiği hastane yapılanmasını ulusal ve uluslararası  standartta sunmak, ekip  çalışması ile sürekli gelişme ve iyileştirmeyi esas  almaktır.

AMAÇ

En ileri bilgi ve teknoloji ile hastalara kaliteli ve güvenli sağlık hizmeti sunmak, hasta ve çalışan haklarını gözeterek memnuniyetlerini en üst düzeye çıkarmak, alanında tercih edilen lider bir sağlık tesisi olmaktır.

VİZYON

Hasta-çalışan güvenliği ve memnuniyetini öne çıkararak, etik değerlere bağlı bilimsel çalışmalar ve gelişmeler ışığında sağlık hizmetleri veren  öncü sağlık tesisi olmaktır.


MİSYON

Toplumun  alanında uzman sağlık çalışanları ile hasta ve çalışan hakları gözetilerek, bilimsel gelişmeler ve son teknoloji cihazlarla, sağlık uygulamalarını en üst seviyede kaliteli ve güvenli bir şekilde sunmaktır.

DEĞERLER

Dürüstlük, kaliteli hizmet, kalıcı güven, ilgi ve güleryüz, hoşgörü, yenilikçi, etik kurallara bağlı, topluma, çevreye, hasta ve yakınlarına saygılı, paylaşımcı olarak kurumsal değerleri benimsemiş bir merkeziz.

KURUM POLİTİKASI

1- İletişim ve paylaşıma açık yönetim anlayışı ile sürekli iyileşme prensibi ile kurum kültürünü oluşturmak.

2- Çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak, onların değerli oldukları bilincinden hareket ile onları eğitimlerle desteklemek.

3- Çalışanlarımızın gurur duydukları çalışma ortamını sağlamak, bu çaba içerisinde çalışanların  iyileştirme sürecine dahil etmek.

4- Hastalarımızın teknolojik  yeniliklere ve bilimsel gelişmelere paralel olarak sağlıklarına kavuşmalarını sağlamak.

5- Hastaların beklenti ve memnuniyetlerine  odaklı kalite bilincini yerleştirmek ve bu amaçla gerekli standartları sağlamak.

6- Fiziksel ortamın yenilenmesinin sürekliliğini sağlayarak hastalarımıza ve çalışanlarımıza ferah ve güvenilir bir ortam sunmak.

Yönetim