Nasıl Muayene Olursunuz
16 Ekim 2017

HASTALARIMIZIN DİKKATİNE

>      18 yaş altı hiçbir sosyal güvencesi olmayan çocuklar, Gaziler (İstiklal

          Savaşı Gazileri 1005 sayılı kanun gereği) ve 2828 sayılı, Sosyal Hizmetler
Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre; korunma,bakım
ve rehabilitasyon hizmetlerinden faydalanan kişiler T.C. kimlik numarasını
gösteren belge ile başvurup ücretsiz muayene olabilirler.
.

>  *SGK’ ya bağlı; çalışan, çalışan eş ve çocukları, emekli, diğer hak sahipleri,
yeşil
kartlılar (sağlık karnesinin vizesi dolmamış olarak)
sağlık karnesi ile, Ücretli Hastalarımız doğrudan kayıt ile , Sosyal Güvenlik
Sözleşmesine göre,yurtdışı SSK’lı çalışanları,emeklileri ve bakmakla
yükümlü olduğu eş ve çocukları Sağlık Yardım Belgesi ile T.C KİMLİK
NUMARASINI GÖSTEREN RESMİ KİMLİK BELGESİ (Nüfus Cüzdanı) ile
başvurmaları yasal zorunluluktur.

>  Muayenede öncelikli hastalarımız: Acil vakalar (ani gelişen hasta
lık,kaza,yaralanma vb. durumlar ile acil tıbbi müdahale yapılması gerektiğine
hekim tarafından karar verilen vakalar), 65 yaş üstü hastalar , hamileler,
özürlüler, yedi yaşından küçük çocuklar, harp ve vazife şehitlerinin dul ve
yetimleri ile malül ve gaziler.

>  *Hastalarımızın Sosyal Güvenlik Merkezinde, GSS Tescil Kayıtlarını
yaptırmaları tavsiye olunur.

>  *Hizmet Birimleri ile ilgili güncel bilgilere ulaşmak için, 
HASTANEMİZ  WEB SİTESİ  ve  DANIŞMA BİRİMLERİ’ne başvurunuz.