Refakatçi Kuralları
16 Ekim 2017

REFAKATÇİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

•             Refakatçi gereksinimine hastanın doktoru tarafından karar verilmektedir.

•             Refakatçi sayısı bir kişiyle sınırlıdır. Birden fazla refakatçinin bulunması gereksiz yere kalabalık oluşturacağı ve hastanenin işleyişini engelleyebileceği için bir refakatçi yeterli bulunmuştur.

•             Refakatçiler adlarına düzenlenmiş refakat kimlik kartlarını sürekli takılı tutmak mecburiyetindedirler.

•             Refakatçiler hastane kurallarına uymalıdırlar. İhlali halinde, ilgili kişinin refakat durumu kabul edilmeyecektir.

•             Refakatçiler (hekim ve hemşire direktifleri dışında) hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmamalıdır.

•             Refakatçiler hastaneye ait eşya malzemeleri düzenli ve temiz tutmalıdır. Hastane malına zarar veren refakatçi, zararı karşılamak mecburiyetindedir.

•          Sizlere huzurlu bir ortam sağlanması için, hasta ve yakınlarının; hasta odası ve servis koridorlarında yüksek sesle konuşmaması, gürültü yapmaması şarttır. Ayrıca odalarınızda bulunan televizyonların başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde kullanılması; doktor vizite saatlerinde kapatılması gerekir.

•             Refakatçiler ilgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastaların hastane dışına çıkarmayacak veya yatağını değiştirmeyecektir.

•             Refakatçiler zorunlu haller dışında hastaların yanından ayrılmayacaklardır.

•             Refakatçiler hastanede tütün ve alkollü madde kullanamazlar.

•             Refakatçiler hastaya yiyecek-içecek getirmemeli, hekim ya da hemşireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek içecek vermemelidir.

•             Süresi biten refakatçi kimlik kartları yenilenmelidir.

•             Refakatçiler, refakat kartlarını göstermek sureti ile hastanemiz yemek hizmetlerinden ayrı bir ücret ödemeksizin yararlanabilirler.

•             Refakatçiler hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğu zaman hemşireye haber vermelidirler.

•             Refakatçilerin; sık sık refakatçi değişikliğine gitmemeleri, değişikliğin zorunlu olması halinde durumu klinik sorumlu hemşiresine bildirmeleri gerekmektedir.

Hastanızın ve sizlerin sağlığını düşünerek aldığımız bu tedbirler konusunda bizimle işbirliği yaptığınız için teşekkür ederiz.