Anlaşmalı Kurumlar
16 Ekim 2017

Sosyal Güvenlik Kurumu
- Sosyal Güvenlik Kurumu güvencesi altında olan Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur sigortalıları ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri TC Kimlik Numaralarını gösterir kimlik kartları ile doğrudan Hastanemize müracaat edebilirler.

Yurtdışı Sigortalılar
- Sosyal Güvenlik Kurumu İl Sigorta Müdürlükleri’nden alacakları Sosyal Güvenlik Sözleşmesine göre tanzim edilmiş yardım belgesi ile Hastanemize müracaat edebilirler.

Ücretli Hastalar
- Ücretli hastalar muayene, tetkik ve tedavi ücretini hastanemiz veznesine yatırarak tedavilerini yaptırabilirler.

Özel Sigortalar
- Özel sigortası olan hastalarımız muayene, tetkik ve tedavi ücretini hastanemiz veznesine yatırdıktan sonra alacakları faturaları sigorta şirketlerine ibraz ederek yaptıkları ödemeyi geri alabilirler.

Kurum Sevkliler
- Jandarma ve Askerlik Şubesi
- Ziraat Bankası Memur ve emeklileri Sağ.Yardım San.Vak. v.b.